Pravidla pro ošetřovné

Aktualizace k 26. 3. 2020

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění a na ošetřovné mají rodiče nárok:

- po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované;

- rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu;

- dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Potvrzení škola vydává na vyžádání rodičům zaměstnancům a rodičům OSVČ i v případě žáků starších 10 let (stále lze použít formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" – část A vyplní škola, část B žadatel. Tiskopis je vydán v den, kdy o něj rodič požádá).

Zákonný zástupce  - zaměstnanec

Ke konci měsíce musí žadatel zaměstnavateli odevzdat „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení“. Tento formulář se musí vyplnit každý měsíc po dobu trvání péče o dítě.

Výkaz péče ke stažení zde

Originály obou formulářů (Žádost o ošetřovné a Výkaz péče) musí zaměstnanec předat zaměstnavateli, aby bylo možné zajistit vyplácení dávky OSSZ.

Zákonný zástupce - OSVČ

Dle aktuálního vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 26. 3. 2020:                                                          

„Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.“

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

Datum publikování: 26.03.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín