Příroda ve škole

V. B tvoří z přírodnin

Žáci V. B v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili při skupinové práci několik krásných a zajímavých staveb z přírodnin. Nejprve jsme zašli do lesa nasbírat potřebný materiál. V různě početných skupinách se “architekti” dali do práce. Následovala výroba skřítků z lesních plodů. Všichni se zapojili s velkým elánem a výtvory se moc povedly.                                                            

                                                                                                                      M.Spanilá

 

Datum publikování: 24.10.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín