PROJEKT RECYKLOHRANÍ v ZŠ Kokonín

PROJEKT RECYKLOHRANÍ v ZŠ Kokonín

Nová hra pro školy pod záštitou MŠMT

Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do  připravených nádob získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu. Další body budou moci školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení, včetně prázdných náplní do tiskáren.

V rámci projektu jsou na školních budovách v prostoru u šaten umístěny sběrné nádoby na vyřazené baterie, mobilní telefony, tonery a cartridge.

Které baterie jsou sbírány?

ANO:

Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.);

Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg;

Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.

NE:

Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie;

Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem. Baterie nebo akumulátory z  průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče žáků/studentů (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně);

Plně nabité baterie;

Baterie těžší než 1 kg.

Které tonery a cartridge jsou sbírány?

Kusy, které jsou originální a použitelné pro další repasi.

Bližší informace o projektu nebo i cenách, které můžeme získat, najdete na www.recyklohrani.cz​

 

Datum publikování: 05.12.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín