Týden Země

v družině v Janáčkově 42

Poslední  týden v dubnu byl v družině na Vrkoslavicích ve znamení  Týdnu Země. Na kroužku výtvarné výchovy děti malovaly motivy  vody a hastrmana. Na hledání hastrmana se děti vydaly k místním rybníkům. Předtím musely splnit různé úkoly jako namalovat na chodník žabky, složit postupně obrázky z vývoje žabky, skákat jako žabka a zazpívat písničku o žabkách. Hastrmana jsme zdárně našli a za odměnu děti dostaly bublifuk.

Další dny na nás čekal přírodovědný kvíz.Otázky byly poschovávané po celé školní zahradě a děti je zapisovaly do tabulky.

Vyvrcholením celého projektu byl slet čarodějnic.Na sletu naše čarodějnice musely projít zkouškou různých disciplín. Jako odměna na čekalo opékání špekáčků.

Dětem se celý projekt moc líbil a společně si užili hodně legrace.

vychovatelky ŠD

 

Datum publikování: 08.05.2023 | Datum akce: | Autor: Stanislava Nohýnková

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín