Úspěch mladých zdravotníků v soutěži

Po dlouhé době omezení výuky zájmových kroužků se opět sešel kroužek mladých zdravotníků na naší škole.

Na kroužku děti zábavnou formou získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti první pomoci. Učí se ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc kamarádovi nebo dospělým v případě nehody či úrazu, zavolat záchrannou službu. Trénují obvazové techniky, transport raněných, seznamují se s pravidly bezpečnosti, učí se, jak reagovat v mimořádných situacích. Připravují se také na soutěže mladých zdravotníků, ve kterých byla družstva naší školy v minulých letech často úspěšná.

Letos nebylo mnoho času na přípravu, přesto se pětičlenný tým dívek ze 6. A rozhodl soutěže mladých zdravotníků zúčastnit. Děvčata si opakovala znalosti první pomoci a intenzivně nacvičovala ošetřování různých zranění.

Soutěž probíhala 4. května 2022 v areálu HZS Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou. Týmy žáků základních škol předvedly na pěti soutěžních stanovištích znalosti a dovednosti obvazových technik, transport raněných, ošetření různých zranění. Byla připravena také nesoutěžní stanoviště – hasiči, policisté, DDM Vikýř.

Náš tým z druhého stupně ve složení - Adéla Jahodová, Tamara Folková, Eliška Bartáková, Veronika Kemrová, Barbora Machatá - se umístil na krásném druhém místě.

Děvčata si zaslouží pochvalu za statečnost a nasazení, s jakým soutěžila.

V příštím školním roce plánujeme opět účast v soutěžích, určitě se zapojí také mladší děti z kroužku zdravotníků.

Radka Hostašová

 

Datum publikování: 06.05.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín