ÚSPĚCH NAŠICH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

1. místo družstva dívek z 8. A

Děti z kroužku mladých zdravotníků se letos opět účastnily Soutěže mladých zdravotníků. Na kroužku zdravotníků při naší škole děti získávají praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti první pomoci. Učí se ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc kamarádovi nebo dospělým v případě nehody či úrazu, zavolat záchrannou službu. Trénují obvazové techniky, transport raněných, seznamují se s pravidly bezpečnosti. Učí se, jak reagovat v mimořádných situacích. Připravují se také na soutěže mladých zdravotníků. Letos se soutěže zúčastnily z naší školy tři týmy. Pětičlenný tým dívek z 8. A, smíšený tým žáků ze 4. A a 5. A. Třetí tým žáků ze 4. A byl doplněný náhradníky z jiných škol, z důvodu onemocnění části týmu.
Soutěž probíhala 15. května v areálu HZS Mšeno v Jablonci nad Nisou. Týmy žáků základních škol předvedly na pěti soutěžních stanovištích znalosti a dovednosti obvazových technik, transport raněných, ošetření různých zranění. Byla připravena také nesoutěžní stanoviště – hasiči, policisté, DDM Vikýř.
Náš tým z druhého stupně ve složení - Adéla Jahodová, Tamara Folková, Eliška Bartáková, Veronika Kemrová, Barbora Machatá - se umístil na prvním místě a postupuje do krajského kola soutěže, které se letos koná v Děčíně. Gratulujeme!
Týmy z prvního stupně byly letos na soutěži poprvé, a přesto vybojovaly třetí místo – Anna Blažková, Lukáš Celer, Tereza Bardynová. Páté místo ze čtrnácti zúčastněných týmů prvního stupně získal tým pod vedením velitele Ondřeje Tomáška – Anna Kubáčková, Anežka Soušková, Oliver Bursa a Šimon Koukl.
Děti si zaslouží velkou pochvalu za týmovou spolupráci, statečnost a nasazení, s jakým soutěžily.

Radka Hostašová

 

Datum publikování: 17.05.2024 | Datum akce: | Autor: Radka Hostašová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín