Úspěch týmu mladých zdravotníků z naší školy

medaile na republikovém kole soutěže

Ve dnech 19. a 20. června 2024 se v Semilech uskutečnilo republikové kolo soutěže mladých zdravotníků, kterého se účastnily nejlepší týmy z celé České republiky. Náš tým mladých zdravotnic ve složení – Adéla Jahodová, Tamara Folková, Eliška Bartáková, Barbora Machatá a Veronika Kemrová - se v této prestižní soutěži umístil na vynikajícím třetím místě, což je velký úspěch nejen pro tým, naši školu, ale i pro celý náš kraj.

Náročná cesta k úspěchu

Soutěž, organizovaná Českým červeným křížem, je zaměřena na rozvoj praktických dovedností a teoretických znalostí v oblasti poskytování první pomoci. Děti ze základních škol, které se jí účastní, musí projít sérií náročných úkolů, které simulují reálné situace. Týmy se setkávají s různými scénáři, od dopravních nehod po náhlé zdravotní komplikace, s nimiž se můžeme setkat v běžném životě. Jejich úkolem je poskytnout správnou a rychlou první pomoc.

Naši mladí zdravotníci se na soutěž pečlivě připravovali několik měsíců. Pravidelné tréninky, které vedla vedoucí kroužku zdravotníků, zahrnovaly nejen teoretické znalosti, ale i praktické nácviky. Tým si osvojil základy první pomoci a pokročilé techniky, které jsou klíčové při zvládání krizových situací.

Skvělé třetí místo

Během soutěže děti čelily mnoha výzvám. Musely prokázat své znalosti a schopnosti v několika kategoriích, jako je resuscitace, ošetření zranění, obvazové techniky, správná manipulace s pacientem nebo komunikace s postiženými osobami. Každý úkol byl pečlivě hodnocen odbornou porotou složenou ze záchranářů a dalších odborníků na první pomoc. Náš tým zvládl všechny úkoly s vysokou profesionalitou a rychlostí, což mu nakonec vyneslo skvělé třetí místo. Gratulujeme!

Poděkování patří také rodičům, kteří tým podporovali po dobu přípravy i během soutěže.

Radka Hostašová

 

Datum publikování: 28.06.2024 | Datum akce: | Autor: Radka Hostašová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín