Výsledky zápisu

pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkové organizace, se sídlem Rychnovská 216 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023.

Celkový přehled přijatých uchazečů najdete zde.

Uchazeči přijatí na odloučené pracoviště v Rychnovské 215 jsou zde.

Uchazeči přijatí na odloučené pracoviště v Janáčkově 42 jsou zde.

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

Třídní schůzky budoucích 1. tříd se uskuteční

v úterý 27.  6.  2023 od 16:00

na obou pracovištích - v Rychnovské 215 a Janáčkově 42.

 

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy 

 

Datum publikování: 05.05.2023 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Seznam přijatých uchazečů | Janáčkova 42 | Rychnovská 215

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín