Zápis 2011.

Zápis 2011. Rychnovská 215, Janáčkova 42. Odbor humanitní, oddělení školství, kultury a sportu Městského úřadu v Jablonci nad Nisou oznamuje, že zápis do I. tříd základních škol v Jablonci nad Nisou na školní rok 2011 – 2012 proběhne ve čtvrtek 10. února 2011 v době od 13,00 do 18,00 hodin. Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2011 šestý rok věku, k zápisu do školy. Žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu. Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V naší škole budou zapisovány děti na dvou místech: v Rychnovské 215 v Kokoníně a v Janáčkově 42 na Vrkoslavicích. Ve školním roce 2011-2012 budou otevřeny dvě I. třídy. Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
 

Datum publikování: 08.02.2011 | Datum akce: | Autor:

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín