Změna výše úplaty ve školní družině

ve školním roce 2024/2025

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si Vás informovat o změně výše úplaty ve školní družině pro nadcházející školní rok 2024/2025. Nově výše úplaty stanovuje zřizovatel (§ 123 odst. 4 školského zákona).

Výše úplaty pro školní rok 2024/2025 činí 1 000,00 Kč za pololetí. Úplata bude vybírána jednorázově v hotovosti vždy za jedno pololetí ve stanovených termínech. Ráda bych Vás také upozornila, že existují určité skupiny žáků, kterým může ředitel školy úplatu snížit nebo je od ní osvobodit – viz § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Žádat o snížení či osvobození bude moci zákonný zástupce od 1. 9. 2024. Pokud se domníváte, že se toto může týkat Vašeho dítěte, tak nás můžete na začátku září kontaktovat pro více informací.

Předem děkuji za spolupráci.

Jablonec nad Nisou 18. 6. 2024

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

Formulář žádosti bude ke stažení na stránkách školy od 1. 9. 2024.

 

Datum publikování: 19.06.2024 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín