Změny v zadávání domácích úkolů

Na základě výzvy a doporučení MŠMT ke sjednocení komunikačních platforem dospěla mimořádná pedagogická rada k následujícím závěrům:

1. stupeň: Dle vyjádření učitelů i Vás rodičů je nastavený model prostřednictvím složky DOMÁCÍ ÚKOLY vyhovující, a proto v něm hodláme pokračovat beze změn.

2. stupeň: Od pondělí 27. dubna bude  aplikace Google Classroom pro účely distančního vzdělávání povinná. V tuto chvíli už funguje v některých předmětech a od pondělí bude rozšířena o další. Do složky DOMÁCÍ ÚKOLY bude vložen pouze pokyn ke splnění úkolu, který bude odevzdán v aplikaci G-Classroom. Dále budou od příštího týdne pro žáky druhého stupně zavedeny online třídnické hodiny pomocí aplikace Skype. Bližší informace podají třídní učitelé přes elektronickou žákovskou knížku.

 

Datum publikování: 22.04.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín