Zvířátka v bajkách

2.A v knihovně

Děti z 2. A navštívily Městskou knihovnu v Jablonci nad Nisou, kde byl připraven program „Zvířátka v bajkách“. Děti se seznámily s chodem knihovny a možnostmi zapůjčování knih. V připraveném programu se dozvěděly, co je bajka, vyslechly si čtený příběh, pracovaly s pracovním listem. V promítacím sále s otočným hledištěm zhlédly zajímavou animovanou pohádku. Z návštěvy knihovny byli všichni nadšeni, odnesli si spoustu zážitků a nových vědomostí. Mnoho dětí plánuje navštěvovat knihovnu i nadále a půjčovat si zajímavé knížky.

Radka Hostašová

 

Datum publikování: 18.04.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín