Projekt šablony 2019

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014567, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Logo MŠMT a EU fondy

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín