Projekt Šablony III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021413 s názvem „Šablony III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, na společné vzdělávání žáků, na extrakurikulární a rozvojové aktivity, a na podporu aktivit rozvíjejících ICT.

Celková výše podpory činí 610 282 Kč.

Šablony 3

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín