1. září

Podrobnější pokyny z prvnímu školnímu dni. 

Do školy přichází pouze žáci bez příznaků onemocnění. Po příchodu si ihned vydezinfikují ruce.

Vážení rodiče, milí žáci, 

začátek školního roku je tu, proto tu pro Vás máme základní pokyny k 1. září:

1) Všechny třídy začínají v 8:00.

2) Všechny třídy se zdrží 1 vyučovací hodinu - do 8:45.

3) Ve všech třídách proběhne testování PCR testy. Testování formnou PCR je možné díky tomu, že je hrazeno z prostředků Fondu Solidarity EU.

Jde o stejné testy jako na konci loňského roku (návod najdete dole v příloze). Další testování proběhne 6. 9. Před testováním se 30 minut nesmí nic jíst a pít, žvýkat žvýkačku nebo mlsat bonbóny, proto k němu dojde koncem vyučovací hodiny.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

a) platný PCR test nebo antigenní test;

b) prodělání covid-19 a splňují lhůtu 180 dnů od pozitivního testu na covid-19. Žáci, kteří tuto skutečnost již doložili, ji nemusí znovu dokládat;

c) potvrzení o očkování na covid-19 a splňují lhůtu 14 dnů od poslední dávky.

Potvrzení o výše uvedených věcech prosíme v papírové podobě, nestačí ukázat v mobilu.

Žák, který nebude přítomen v době testování, bude otestován antigenním testem ihned po příchodu do školy.
Výsledky testů budou zákonnému zástupci zaslány laboratoří prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené ve škole a budou k dispozici na portále https://ocko.uzis.cz/

Žák, který se nebude testovat, se může účastnit výuky, ale musí používat po celou dobu pobytu ve škole požadovanou ochranu dýchacích orgánů (chirurgická obličejová maska, respirátor, nanorouška).

Žáci, kteří projdou testováním, nebo splňují výše uvedené 3 podmínky, musí používat ochranné prostředky dýchacího ústrojí při pohybu ve společných prostorách školy. Ve třídě v době výuky mohou být bez ochranných prostředků.

4) Školní jídelna vydává 1. září obědy od 10:00 do 12:00. Kdo má zájem o oběd, přinese a odevzdá třídnímu učiteli přihlášku už ve středu 1. září (podrobnosti zde).

5) Školní družina funguje 1. září do 15:00 pro zájemce z 1. - 3. třídy, kteří se přihlásí třídní učitelce do 1. 9. do 8:00.

Upozorňujeme zákonné zástupce na povinnost dodržet ochranná opatření k návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz), které se týká povinností občanů při návratu do ČR z ciziny.

Další informace: https://www.edu.cz/covid-19/

Přejeme všem bezproblémový školní rok 2021/2022.

                                                                             Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

Datum publikování: 30.08.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Manuál k testování

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín